AREUS INFOKOMMUNIKÁCIÓS ZRT.

Areus
Adatminőség-kezelés

A nagyvállalatok hatalmas mennyiségű adattal rendelkeznek termékeikről, ügyfeleikről és partnereikről. Ezek a cégek költenek adattárházakra és CRM rendszerekre, hogy e hatalmas mennyiségű adatból az üzleti döntések meghozatalához jól használható, érdemi információkat nyerjenek ki.

Azonban ez sokszor mégsem sikerül a terveknek megfelelően. Miért?
A válasz a következő: a CRM és üzleti intelligencia (BI) rendszerekbe fektetett beruházás a gyenge adatminőség miatt nem térül meg. A Gartner becslései alapján az USA-ban éves szinten 600 milliárd USA dollár kiesést szenvednek el a vállalatok hibás, rossz minőségű adatok miatt.

Nagyvállalati környezetben az alábbi adatminőségi problémák figyelhetőek meg:

 • pontatlan adatok, adatanomáliák: az adatok elavultak, hiányoznak, nem naprakészek, egymásnak ellentmondóak, nem standard formátumúak, adatkapcsolatok hiányoznak, stb.
 • azonosítási problémák, gyenge minőségű adatok: rossz keresési eredmények (nincs egyezés, túl sok eredmény)
 • szándékos adathibák: pénzmosás, kártyacsalás, adóelkerülés, adócsalás, személyazonosítás
 • elgépelt adatok, fonetikai hibák és egyéb anomáliák
 • adatkonverziós vagy más rendszerekből származó hibák, tisztíthatatlan adatok

Az Areus adatminőségi megoldása segítségével a vállalatok valamennyi alkalmazásuk számára hitelessé, megbízhatóvá és naprakésszé tehetik adataikat.

Az Informatica és az IBM piacvezető szoftvereivel az üzleti felhasználók és az IT részéről egyaránt hatékonyan, szisztematikusan és dinamikus módon végezhető el az adatok struktúrájának elemzése, az adatminőség felmérése és folyamatos nyomon követése, az adatanomáliák beazonosítása és az adattisztítás (adatkonszolidáció).

Kulcsjellemzők és előnyök:

 • teljes adatbázis/alkalmazás szintű feltérképezés: egy lépésben automatizálható teljes adatbázis sémák, adatbázisok, adattárházak profilozása, lefúrási lehetőséggel
 • adatmigráció, adatkonszolidáció, szinkronizáció, adattisztítás, adattárház építés bármilyen típusú projekt esetén:
 • kényelmes webes felület az üzleti felhasználók számára, melyen a legfontosabb lépések az IT beavatkozása nélkül elvégezhetők
 • hatékony többdimenziós adatprofilozás: rejtett adatkapcsolatok, kockázatok, strukturális és adatminőségi problémák, adatanomáliák, egyedi és összetett kulcsok, táblakapcsolatok felderítése és elemzése az adatok komplexitásától függetlenül, egyszerre több heterogén forrásból
 • oszlop- és szabályprofilozás az adatminták és értékek feltérképezésére
 • adattartomány-alapú feltérképezés: előre definiált (PCI, PHI, PII) vagy létrehozott tartományokba illeszkedő adatok felderítése
 • entitás feltérképezés: táblakapcsolatok (elsődleges, egyedi és idegen kulcsok) profilozása, lefúrási lehetőséggel;
 • proaktív adatminőség biztosítás: dinamikus profilgenerálás, összehasonlító elemzések, scorecardok készítése

Areus
Adatmaszkolás és anonimizálás

Nagyvállalati környezetben gyakran felmerülő adatbiztonsági probléma, hogy az adatok bizonyos részeihez vagy az adatstruktúrákhoz olyanoknak is hozzá kell férniük, akiknek a teljes adat eléréséhez nincs jogosultságuk. (pl. a felhasználó beazonosítása, tesztelés).

E problémára ad megoldást az adatok maszkolása és anonimizálása.

Dinamikus adatmaszkolás (produktív, éles üzemű környezetben)
Az Informatica Dynamic Data Masking (DDM) egy policy-vezérelt, dinamikus adatbázis-biztonsági és monitorozó eszköz, az alkalmazások és az adatbázisok között elhelyezkedő adatbiztonsági réteg (szolgáltatás), amely valós időben akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést bizalmas adatokhoz.
Az alkalmazásoktól az adatbázis felé érkező kéréseket feldolgozza: adatmaszkolási szabályokat alkalmazva továbbítja a módosított kéréseket az adatbázis felé, ami az anonimizált adatokat adja vissza

Kulcsjellemzők és előnyök:

 • end-to-end megoldást nyújt az érzékeny adatok anonimizálására éles környezetben
 • bármilyen alkalmazás, adattárház és ODS hozzáférésének korlátozása, akár virtualizált vagy felhő-alapú környezetekben is, az adatok konzisztenciájának és integritásának megtartása mellett
 • gyorsan implementálható: üzleti alkalmazások védelmének kialakítása néhány nap alatt
 • transzparens: nincs szükség az alkalmazások és az adatbázisok módosítására, a jelenlegi autentikációs rendszerbe integrálható
 • rugalmas, az előírásoknak (HIPAA, GLBA, DDPA, PIPA) megfelelően részletesen testre szabható adatmaszkolási szabályok
 • biztonsági funkciók széles köre: adatok valós idejű maszkolása, elrejtése akár egyedi maszkolási szabályok definiálásával, a kérések blokkolása, auditálása, figyelmeztetés az illetéktelen hozzáférésekről
 • hozzáférések szűrése alkalmazás, tábla, oszlop, sor vagy akár cella szinten
 • jól skálázható: egyetlen szolgáltatás több száz adatbázist képes támogatni

Végleges adat anonimizálás (elsősorban teszt, oktatói és fejlesztői környezetekben)
A szenzitív üzleti adatokat beépített maszkolási technikákkal, előre definiált, testre szabható maszkolási szabályok mentén visszafordíthatatlanul anonimizálhatjuk.

Kulcsjellemzők és előnyök:

 • auditálható, policy-vezérelt, realisztikus adatmaszkolás
 • a korábban készített teszt adatbázisok központilag, automatikusan frissíthetők
 • patch vagy alkalmazás update után is működő csonkolási policy-k
 • kapcsolódó és nem kapcsolódó adatkörök konzisztens maszkolásának lehetősége
 • újrafelhasználható, megismételhető maszkolási szabályok létrehozása beépített maszkolási technikák használatával
 • előre csomagolt maszkolási szabályok és policy-k (PCI, PHI, PII)
 • skálázható, többszálú feldolgozás, ETL mapping generálása a transzformációkból
 • széles körű csatlakoztathatóság: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Teradata, Informix, Sybase, ODBC (AS/400 és DB2 z/OS), Salesforce.com, Flat File, stb.
 • integráció ERP, SFA, CRM, és SCM üzleti alkalmazásokkal (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft, Siebel, stb.)

Areus
Nagyvállalati adatintegráció

A heterogén nagyvállalati alkalmazásokban és rendszerekben az óriási mennyiségű adat “töredezetten” tárolódik.
Az adatok integrációjára és konszolidációjára rugalmas, jól skálázható, univerzálisan csatlakoztatható eszközkészlet használata indokolt. A csatlakoztathatóságnak köszönhetően az adott vállalat nem „ragad be” egy-egy adattárolási technológia vagy gyártó zsákutcájába, ugyanis a közbülső integrációs logika újrafelhasználhatóvá válik.
A kínált funkcionalitás a produktivitás mellett a fejlesztési módszertanra is hatással lehet. A klasszikusnak mondható adattárház betöltés mellett számos, magas szintű célkitűzés (adatminőség biztosítása, auditált és szabványos külső-belső adatszolgáltatás, stb.) is megvalósítható a vállalati adatintegráció keretein belül.
Az Areus a független IT kutató-, minősítő és tanácsadó szervezetek (pl.: Gartner, Forrester, Ovum) szerinti legjobb, már bizonyított technológiákat kínálja. Cégünk segítséget nyújt az optimális eszköz kiválasztásában, bevezetésében és hosszú távú támogatásában.

Areus
Törzsadat-kezelés

A vállalati adatvagyon kormányzás érettségi fokának csúcsán az egységes törzsadat kezelés (Master Data Management) helyezkedik el.

A törzsadat kezelés célja a különböző vállalati rendszerekben lévő adatvagyon egységességének, konzisztenciájának, pontosságának, megbízhatóságának, központi átláthatóságának és felügyeletének biztosítása.

A törzsadat kezelés során

 • a különböző forrásrendszerekből érkező adatoknak megbízhatósági mutatót adunk, majd
 • ezzel folyamatosan kalkulálva kinyerjük a legjobb minőségű, úgynevezett master rekordokat kritikus üzleti entitásonként (ügyfelek, termékek, stb.), majd
 • elérhetővé tesszük és szolgáltatjuk azokat a forrás és fogadó rendszerek felé.
A konszolidációs folyamat teljes mértékben auditálhatóvá és visszakereshetővé válik, az „időgép” funkcióval az összefésülést követően is bármikor visszaállhatunk korábbi állapotba, vagy szétválaszthatunk összefésült rekordok.

Az Areus piacvezető eszközöket kínál és tanácsot ad a törzsadatok maximális kiaknázásában a felméréstől az implementáción át a támogatásig.

Areus
Tesztadat-kezelés

Használható, kezelhető méretű és konzisztens tesztkörnyezetek kialakítása

Azon nagyvállalatok, amelyek kiterjedt, heterogén alkalmazás-környezettel és nagy méretű adatbázisokkal rendelkeznek, általában komoly nehézségekkel találják szembe magukat, amikor tesztkörnyezetek kialakításáról és karbantartásáról van szó. Az ilyen típusú vállalatoknál a tesztelésre fenntartott rendszerek mérete körülbelül 5-7-szerese az éles adatbázisok méreteinek.

Legfőbb problémák az ezen vállalatoknál:

 • a leválogatott tesztadatok nem eléggé relevánsak és konzisztensek, így nem lehet velük minden tesztet lefuttatni
 • a tesztkörnyezetek előállítása igen lassú, a fejlesztés szűk keresztmetszete lehet
 • Az előző problémák elkerülésére gyakran az éles adatbázis teljes másolatát használják tesztadatként. Ilyenkor a tárhely és erőforrás igény nő meg drasztikusan, ezzel az infrastruktúra beruházásaik növekednek
 • a tesztkörnyezetek sokszor éles üzemű, produktív adatokat tartalmaznak, amely információ biztonsági szempontból aggályos
Az Areus - az Informatica Test Data Management termékcsaládjára alapozva -
átfogó megoldást nyújt a nem produktív adatok menedzselésére.
A Data Subset segítségével kisebb méretű, realisztikus, csonkolt adatbázisokat alakíthatunk ki tesztelési, fejlesztési és oktatási célokra. A Persistent Data Masking segítségével a szenzitív üzleti adatokat beépített maszkolási technikákkal, előre definiált, testre szabható maszkolási szabályok mentén visszafordíthatatlanul anonimizálhatjuk.

Kulcsjellemzők és előnyök:

 • precízen definiálható, hivatkozásaiban sértetlen, csonkolt tesztadatbázisok automatizált létrehozása újrafelhasználható sablonok alapján, heterogén adatforrásokból
 • a korábban készített teszt adatbázisok központilag, automatikusan frissíthetők
 • patch vagy alkalmazás update után is működő csonkolási policy-k
 • auditálható, policy-vezérelt, realisztikus adatmaszkolás
 • kapcsolódó és nem kapcsolódó adatkörök konzisztens maszkolásának lehetősége
 • csonkolás és maszkolás egy lépésben
 • újrafelhasználható, megismételhető maszkolási szabályok létrehozása beépített maszkolási technikák használatával:
 • előre csomagolt maszkolási szabályok és policy-k (PCI, PHI, PII)
 • opcionálisan adatprofilozás, adatelemzés (rejtett kapcsolatok, szenzitív mezők)
 • skálázható, többszálú feldolgozás, ETL mapping generálása a transzformációkból
 • széles körű csatlakoztathatóság: Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Teradata, Informix, Sybase, ODBC (AS/400 és DB2 z/OS), Salesforce.com, Flat File, stb.
 • integráció ERP, SFA, CRM, és SCM üzleti alkalmazásokkal (Oracle E-Business Suite, SAP, PeopleSoft, Siebel, stb.)
 • kényelmes webes felület az üzleti felhasználóknak
 • transzformációk, mappingek, SQL utasítások finomhangolásának lehetősége a fejlesztőknek

Areus
Alkalmazás-nyugdíjazás, adatbázis archiválás

A nagyvállalati rendszerekben az évek folyamán egyre több adat halmozódik fel. Az óriási adatmennyiség következtében az alkalmazások teljesítménye csökken, az infrastrukturális költségek pedig növekednek. A helyzetet tovább nehezíti az adatmegőrzésre vonatkozó jogszabályi megfelelés: az ügyfelekre, tranzakciókra vonatkozó adatokat az üzleti racionalitásnál gyakran jóval hosszabb ideig kell megőrizni és biztonságos módon tárolni.

A fenti probléma megoldására az adatbázisból ki kell válogatni az inaktív tranzakciókat, és azokat archiválni (nyugdíjazni) kell. A nehézséget az jelenti, hogy mindezt úgy tegyük meg, hogy közben

 • az aktív adatbázis integritása megmaradjon, és
 • szükség esetén a nyugdíjazott adatok is aránylag könnyen elérhetőek és lekérdezhetőek legyenek.
Erre képes az Areus által kínált Informatica Data Archive alkalmazás. Ez egy nagyvállalati szintű particionáló és adat archiváló megoldás, melynek segítségével az adatokat üzleti értékük alapján szegmentálhatjuk, majd az inaktív adatokat felügyelt módon nyugdíjazhatjuk.

Kulcsjellemzők és előnyök:

 • Alkalmazások végleges nyugdíjazása az adatok megőrzése, jövőbeli elérhetősége és integritásának megtartása mellett
 • Adatnövekedési trendek elemzése és az adathasználat monitorozása
 • Adatmegőrzési előírásoknak megfelelés
 • Teljes, entitás-alapú, archiválási ciklus alapú vagy egyedi adat visszaállítás
 • Adatbázisok, adattárházak, üzleti alkalmazások és mainframe környezetek széles támogatása
 • Előre csomagolt archiválási szabályok: Oracle E-Business Suite, PeopleSoft és Siebel alkalmazások támogatása
 • Automatizált, entitás-alapú adatbázis particionálás, archiválási és particionálási folyamatok központi menedzselése, riportozási funkciókkal
 • Transzparens réteg biztosítása az aktív és archivált adatok együttes hozzáférésére
 • Automatikusan ütemezhető és feltételes adatarchiválás, policy-alapú adatmegőrzés
A rendszer bevezetésével az alkalmazások és adatbázisok teljesítménye jelentősen javítható és az adatok mennyiségének növekedése költséghatékonyan menedzselhető.

Areus
GDPR, PCI DSS

A *PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)* egy 2006-ban létrehozott adatbiztonsági szabvány, amely a bankkártya adatok biztonságos kezelésének szabályait tartalmazza, 250 részletesen definiált követelményben.

A *GDPR (General Data Protection Regulation)* az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amely a 2018. május 25-i hatályba lépésével változásokat hoz a vállalkozások adatkezelésében.

Az Areus szolgáltatásaival segíti ügyfeleit, hogy a rájuk vonatkozó adatvédelmi szabványoknak célzott módon, költséghatékonyan tudjanak megfelelni.

Szakmai tapasztalataink alapján teljes körű és testreszabott megoldásokat kínálunk

 • az adatvagyon leltár elkészítésében,
 • az üzemeltetési folyamatok felmérésében,
 • adatkezelési és tárolási folyamatok feltérképezésében,
 • IT biztonsági kockázatelemzésben valamint kezelésben,
 • adatvédelmi incidensek kezelésében,
 • archiválásban, valamint
 • anonimizálásban.
Csapatunkat CISA minősítéssel rendelkező konzulens, illetve sokéves IT biztonsági tapasztalattal rendelkező szakértők alkotják, így képesek vagyunk az adatvédelmi feladatok minden szintjét kezelni, az üzleti folyamatok felmérésétől egészen a technikai megvalósításig.

Areus
Üzleti katalógus

A fejlesztési projektek és szabályozási megfelelések során nagy előnyt jelent az, ha jól átlátható, központilag dokumentált módon tisztában vagyunk a legértékesebb adatainkkal, azok fizikai előfordulásával és legfőbb jellemzőivel. Az adatok eredetének, tulajdonosának, és további útjának egzakt ismerete (az adatfolyam diagram és hatásanalízis, mint automatizált eredménytermékek által) jelentősen rövidítheti a tervezésre és tesztelésre fordított időt. Az egységes üzleti és metaadat katalógus egyúttal a Szakma és IT közötti közötti kommunikációt is hivatott javítani.
A katalógus az adatbiztonság és adattudatosság kiindulópontja, így jelentősen megkönnyítheti a szabályozási megfelelést is.
Az Areus az üzleti koncepciók jó megértőjeként felméréssel, eszköz bevezetéssel és nyomon követéssel segíti ügyfeleit ezen célkitűzés elérésében.