Professzionális adattárolási megoldások közepes és nagyvállalatoknak

Előfordult már az Ön vállalatánál is, hogy az adattároló rendszer lelassult, megnőtt a válaszidő?

Az informatikai rendszerek adattárolási kapacitás-igénye napjainkra jelentősen megnőtt (pl. TB-méretű file- és levelező-szerverek, TB-méretű tranzakciós és több 10TB nagyságú adattárház-rendszerek). Még akár csak néhány évvel ezelőtt is a komolyabb vállalati rendszerek által igényelt kapacitások a szerverek belső, dedikált, „elosztott” adattárolási megoldásokkal nem, csak külső lemezrendszerrel voltak kielégíthetők.

Ezzel is összefügg, hogy napjaink közepes és nagyvállalatainál már szinte mindenütt találhatunk központosított adattároló rendszert. Ezek a rendszerek akár igen hosszú (>5 év) életciklus mellett képesek kielégíteni az adattárolási igényeket.

Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a lemezmeghajtók fejlesztése mára oda jutott, hogy igen nagy kapacitásokat képesek egy-egy meghajtóval biztosítani (pl. akár 3TB egy 3.5” 7200rpm költséghatékony meghajtóban, 600-900GB egy nagy teljesítményű 10-15k rpm meghajtóban). A kapacitás mára már szinte „nem probléma”: több 10TB vagy akár több 100TB kapacitást szinte gond nélkül lehet biztosítani néhány lemezmeghajtó vagy 3-4 (meghajtókkal feltöltött) lemezfiók felhasználásával. Pusztán a kapacitás-igény kielégíthető (lenne) nem csak a fejlett és intelligens központi adattároló rendszerekkel, hanem akár a szerverek belső lemezkapacitásaival is.

Az Ön vállalatánál is lassultak már be alkalmazások?

Az Ön vállalatánál is lassultak már be alkalmazások?

Mára a kapacitás mellett és helyett újra más szempontok kerültek előtérbe az adattárolás kapcsán. Bizonyára előfordult már az Ön cégénél vagy hallott más vállalatnál is olyan esetről, hogy a máskor zavartalanul működő alkalmazás lelassult és megnőtt a válaszidő, ennek hátterében pedig nem szerver-probléma, hanem az adattárolásban jelentkező szűk keresztmetszet, lassulás állt.

A számos vezető hazai ügyfelünknél szerzett tapasztalatunk is azt mutatja, hogy nem a kapacitás, hanem sokkal inkább a teljesítmény és a terhelés vált mára az adattárolás kritikus tényezőjévé.

Az Areus Zrt. szakemberei számos ilyen, az adattárolási teljesítménnyel és terheléssel kapcsolatos feladattal és kihívással szembesültek az elmúlt évtized nagyvállalati adattárolási projektjei során. Az ilyen helyzetekben szakértőink részletes teljesítmény- és terhelés-elemzéssel, teljesítmény-orientált tervezéssel és méretezéssel, illetve az adattároló rendszer optimalizálásával és átszervezésével támogatták ügyfeleinket a problémák, feladatok gyors és költséghatékony megoldásában.

 

Egyszerű teljesítmény-növelés? Nézzünk csak kicsit mögé!

A teljesítmény-növelés legkézenfekvőbb módja új(abb) generációs adattároló üzembe állítása. Ez számos további, a teljesítmény-szemponton túlmutató kérdést vet fel:

 • Az új rendszernek legalább a korábbi adattárolási megoldással egyező, de jellemzően inkább érezhetően jobb teljesítményt kell nyújtania.
 • A jelenlegi és a jövőbeli szervereket is könnyen lehessen illeszteni a központosított adattároló rendszerhez.
 • Az új rendszer támogassa az új adattárolási és összeköttetési, csatlakoztatási technológiákat.
 • Az új adattároló rendszer szoftverével kapcsolatban mára szinte kötelező elvárás valamilyen intelligens adatreplikációs funkció biztosítása: támogatnia kell a lokális és távoli másolatok készítését, valamint együtt kell működnie a korábban vásárolt adattároló rendszerekkel.
 • Az adattároló rendszernek – mint kritikus, központi erőforrásnak – többféleképpen, több szempontból is támogatnia kell a folyamatos üzemet:
  • Szoftverének üzem közben frissíthetőnek, alkatrészeinek teljesen redundánsnak és forrócserésnek kell lennie.
  • A kapacitás-gazdálkodás zavartalanságát szolgálja a kötetek online dinamikus megnövelésének, transzparens migrálásának képessége.
 • A mai modern adattároló rendszereknél már egyre fontosabb követelményként merül fel az alacsony áramfogyasztás is.
 • Egyre nagyobb hangsúlyt kap az adattárolás egyszerű menedzselhetősége illetve az adattároló-felügyeletnek szélesebb menedzsment keretrendszerbe vagy más (például szerver-virtualizációs) felügyeleti megoldásba történő integrációja is.

Adattároló rendszeréhez új szervereket kellene csatlakoztatni?

Ez a feladat első pillantásra egyszerűnek tűnhet: az elterjedt operációs rendszerek vagy a csatolókártya (FC HBA) szállítója manapság, a korszerű változatok esetében már kínál valamilyen könnyen kezelhető (pl. varázslókkal, wizard-dal működő) szoftveres eszközt a konfigurációs feladatok támogatására.

Vagyis az alapbeállításokkal akár egy nem-szakember számára is gyorsan elvégezhető a feladat, különösen ha homogén környezetről van szó (például a szerverek, FC HBA csatolókártyák, adattároló hálózati eszközök, a lemezes adattároló rendszerek és a felügyeleti szoftver is mind egyetlen gyártótól származik).

De álljunk meg egy pillanatra és vizsgáljuk meg, hogy a valóságban miért nem ez az üdvözítő út!

Miért veszélyes szaktudás nélkül szervert konfigurálni?

Miért veszélyes szaktudás nélkül szervert konfigurálni?

Elsősorban is meg kell jegyezzük, hogy csak ritka esetekben fordul elő, hogy egy vállalat, szervezet IT infrastruktúrájában egyetlen gyártótól származnak a fentiekben felsorolt infrastruktúra-elemek. Sokkal jellemzőbb, hogy a nagy- és középvállalati ügyfeleink számítóközponti környezete ebből a szempontból legalábbis valamennyire heterogén, megtalálhatók benne különféle gyártók különféle jellegű, típusú és generációjú eszközei.

Így a fent említett, a korszerű, azonos gyártótól származó és azonos generációs eszközökre elérhető konfigurációs segédprogramok (például wizard) csak korlátozottan alkalmazhatók!

 

 TOP 5 veszélyforrás az adattároló rendszer konfigurálása során

Ha a valamennyire heterogén infrastruktúra egyes konfigurációs feladatait nem a megfelelő szakértőre bízzák, az alábbi 5 tipikus probléma valamelyike állhat elő:

 1. Lehetséges, hogy a szerver jól működik és látja az adatterületet, de a teljesítménye a nem megfelelő paraméterek miatt jóval elmarad az optimálistól
 2. Elképzelhető, hogy a megfelelő szoftver biztosíthatná az adattároló rendszer redundáns elérését, de a hibás beállítások miatt egy hardver hiba esetén mégsem működik megfelelően a redundáns kapcsolat és nem érjük el az adatainkat.
 3. Sok esetben az adattároló gyártója csak abban az esetben foglalkozik az adattároló és a szerver között fennálló együttműködési problémával, miután meggyőződött róla, hogy a tárolóhoz csatlakoztatott szerver konfigurációja a gyártói ajánlásoknak megfelel. Ha ez nem teljesül, könnyen előfordulhat, hogy a gyártó nem foglalkozik a problémával, mert nem támogatott konfigurációról van szó.
 4. Az adattároló rendszerben helytelenül konfigurált szerver az adattároló rendszerre kapcsolt más eszközök működését is zavarhatja, negatÍvan befolyásolhatja.
 5. A nagyvállalati környezet valamelyest heterogén infrastruktúrája esetén tipikus általános probléma az „ujjal mutogatás” (fingerpointing): egy probléma felmerülése esetén, ha egynél több gyártó termékei érintettek, akkor ezen gyártók között megindul a felelősség el- és áthárítása. Ha a konfigurációs feladatokat nem olyan szakértő végzi, aki valamennyi érintett technológiával maradéktalanul tisztában van, akkor a szakszerűtlen konfigurálásból adódó problémák táptalaját jelenthetik a későbbi „ujjal mutogatásnak” a gyártók között.

Adatmozgatás adattároló rendszerek között – hogyan érdemes csinálni?

Gyakori igényként merül fel, hogy egy kiváltásra kerülő, meglévő adattároló rendszerről az adatokat át kell mozgatni egy új adattároló rendszerre. Ezt a folyamatot adatmigrációnak nevezzük.

Adatmozgatás: Hogyan csinálják a profik?

Adatmozgatás: Hogyan csinálják a profik?

Az adatmigrációs folyamattal kapcsolatban az alábbi elvárások merülnek fel:

 • A migráció nem terhelheti jelentősen a jelenlegi, még éles üzemben álló adattároló rendszert.
 • A migrációs folyamatot a szerverek lehető legrövidebb üzemkiesése mellett (ideális esetben szinte kiesés nélkül) kell végigvinni. Minimálisra kell csökkentenünk a szervereknek a migrációból adódó állásidejét illetve újraindulását.
 • A migráció módszerének és technológiájának nagy sebességűnek kell lennie, hogy a migrációs folyamat gyorsan elvégezhető legyen. Így minimalizálható a régi és új adattároló rendszer párhuzamos működéséből adódó üzemeltetési nehézség és működési kockázat, illetve a szükséges állásidő és üzemkiesés is.

Az Areus Zrt. szakemberei számos nagy banki és biztosítói, ipari és kormányzati ügyfélnél sikerrel hajtottak végre adatmigrációs projekteket. Ezek során az adatmozgatás a lehető leggyorsabban ment végbe és így a szolgáltatás kiesését is sikerült minimalizálni.

Az Areus Zrt. szerepe az adattárolási technológiák piacán

Az adattároló rendszerek szoftver-funkcionalitása folyamatosan és nagymértékben bővül. Ezen újdonságokkal nehéz folyamatosan lépést tartani. Ahogy a fentiekben is bemutattuk, számos szempont rejlik egy olyan egyszerű szakszó mögött, mint az „adattárolás”.

Nyilván megnyugtató lenne minden szervezet és vállalat számára, ha rendelkezne ilyen specializált szakértelemmel az adattárolással kapcsolatos rengeteg szempont áttekintésére és a buktatók felismerésére, illetve az adattárolásra összpontosító folyamatos felügyelet fenntartására.

A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a legnagyobb vállalatokat, szervezeteket leszámítva az adattárolásnak nincsenek szakértő specialistái a szervezeten belül, pláne nincsenek szakértői tervező (architect) vagy üzemeltető csapatok. A saját, belső szakemberek folyamatos képzése, költséges és időigényes tanfolyamai és vizsgái általában nem férnek össze az elterjedt üzemeltetési gyakorlattal, ahol is az adattárolás önmagában viszonylag jól behatárolható feladatait más üzemeltetési feladatokkal (pl. szerver-adminisztráció, DBA, O/S-adminisztráció) együtt, azokhoz társítva hajtják végre.

Az Areus Zrt. szakértő, tanácsadó partnerként leveszi az adattárolással kapcsolatos gondokat az Ön válláról!

Segítünk megtalálni a legmegfelelőbb adattárolási megoldást, elkerülni a tipikus buktatókat, így szerverei és adattároló rendszerei a legjobb kezekben lesznek.

 • Segítünk megoldani adattárolási gondjait!

  Segítünk megoldani adattárolási gondjait!

  Szakértő csapatunk több mint 10 éve foglalkozik adattároló rendszerekkel

 • A legnagyobb adattároló gyártók (EMC, IBM, HP, Netapp) kiemelt rendszerintegrátor partnerei vagyunk
 • Szakembereinket folyamatosan képezzük, a legfrissebb vizsgákkal rendelkezünk, szakmai konferenciákon veszünk részt
 • Ügyfeleink a legnagyobb magyarországi bankok, biztosítók, kormányzati szervek és ipari, szolgáltató vállalatok közül kerülnek ki
 • Megosztjuk ügyfeleinkkel azt a tapasztalatot és tudást, amit a legnagyobb hazai szervezetek adattárolási infrastruktúrájának kiépítése során szereztünk, és ami megítélésünk szerint nélkülözhetetlen az adattároló rendszerek biztonságos és hatékony üzemeltetéséhez.

2 órás ingyenes adattárolási konzultáció közepes és nagyvállalatoknak!

Most 2 órás ingyenes konzultációt kínálunk Önnek! Vegye fel velünk a kapcsolatot minden kötelezettség nélkül, az alábbi űrlap kitöltésével.

Munkatársunk két munkanapon belül jelentkezik Önnél.

 

Név (kötelező)

Cégnév

E-mail cím (kötelező)

Telefonszám

Üzenet

Kérjük adja meg az alábbi biztonsági kódot:
captcha


Adatait bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük